กรองน้ำระบบ UF แท้งค์น้ำเย็น 33ลิตร VT1211

เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 2 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองระบบ UF
ผลิตจากสแตนเลสแท้ 100
อุณหภูมิน้ำเย็น 5-10องศาเซลเซียส
ปริมาตรถังเก็บน้ำในเครื่อง 33ลิตร
กรองน้ำด้วยไส้กรอง 4 ขั้นตอนระบบ UF
ระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์
ควบคุมอุณหภูมิความเย็นของน้ำด้วย เทอร์โมสตัท
คอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้งช่วยระบำยควำมร้อน ได้อย่างรวดเร็ว
หัวก๊อกทองเหลืองชุบโครเมี่ยม แข็งแรง ไม่เป็นสนิม
กำลังไฟ 220Volts, 50 Hz, 200 watts, 1.11 Amp
ใช้น้ำยา R 134 a ปลอดสาร CFC ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและทำลำยสิ่งแวดล้อม
ปลั๊กสำมขำ พร้อมสำยดินในตัว เพื่อควำมปลอดภัย
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี
รับประกันกำรใช้งำน 1ปี

฿

รุ่น / Model

ประเภท / Type

ขนาด / Dimension

น้ำหนัก / Weight

Barcode

VT-1211

เครื่องกรองน้ำ

45 x 45 x 125 cm เครื่อง
50 x 50 x 125 cm Pack

34 Kg.

8854395001980

ตู้กดน้ำ

ตู้กดน้ำ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ ตู้กดน้ำเย็น, ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น และตู้กรองน้ำแบบทำความร้อนและเย็นในตัว
หลักการทำงานของตู้กดน้ำ มีหัวใจสำคัญหลักอยู่ที่คอมเพรสเซอร์ ซึ่งคอมเพรสเซอร์จะมีหน้าที่ส่งน้ำยาทำความเย็นไปตามท่อต่างๆ เพื่อทำความเย็นให้กับกระป๋องน้ำเย็น ซึ่งมีเทอร์โมสตรัทเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิอยู่ การทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์จะทำงานเป็นรอบ ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ระบบน้ำร้อน ทำงานด้วยฮีตเตอร์ ซึ่งในท้องตลาด มีฮีตเตอร์ 2 แบบคือฮีตเตอร์แบบฝังในและฮีตเตอร์แบบรัดด้านนอก ความแตกต่างของฮีตเตอร์ 2 ประเภทนี้ คือการสัมผัสโดยตรงกับน้ำ ซึ่งฮีตเตอร์แบบรัดด้านนอกจะมีข้อดีตรงที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับ ทำให้ไม่เกิดตะกอนตะกรัน และปลอดภัยกับผู้บริโภคอีกด้วย
แท้งค์น้ำเย็นและแท้งน้ำร้อนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ โดยแท้งค์น้ำนั้นส่วนใหญ่แล้วจะทำจากสแตนเลส ที่ต้องปลอดภัยกับผู้บริโภค ไม่เป็นสนิมและไม่ใช้สารเคมีในการเชื่อม การใช้งานของตู้กดน้ำจะทำได้ง่ายดาย เพียงแค่คว่ำขวดน้ำ ให้น้ำไหลเข้าแท้งค์ เสียบปลั๊ก และรอเครื่องทำงานจนอุณหภูมิได้ที่ ก็สามารถกดน้ำร้อน น้ำเย็นได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย